Διαγωνισμός Υποβρύχιας Φωτογραφίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίουandikat logo pnai logo

Πληροφορίες

Στόχος του ΑΝΔΙΚΑΤ www.andikat.eu είναι η ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού με τη σύγχρονη προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση της βιοποικιλότητας και την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειριών στο θέμα της ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, ώστε να δημιουργηθεί το ώριμο υπόβαθρο και οι πρόδρομες ενέργειες και στο άμεσο μέλλον να γίνει ένα δίκτυο καταδυτικών προορισμών, είτε αυτά είναι καταδυτικές διαδρομές, καταδυτικά πάρκα, επισκέψιμες ενάλιες αρχαιότητες, σύγχρονα είτε ιστορικά ναυάγια, περιοχές με τεχνητούς υφάλους, κ.ά. Ο σχεδιασμός της παρούσας πράξης προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός δικτύου καταδυτικών διαδρομών έτσι ώστε οι καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε ένα σημείο του δικτύου να μπορούν ταχύτατα να εφαρμόζονται και στα υπόλοιπα. Επιπλέον, θα εισαχθεί η καινοτομική χρήση τεχνολογίας θαλάσσιας επιτήρησης.

Το Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο https://southaegeanphotocontest.twinslab.com αποτελεί μια οnline ανοιχτή πλατφόρμα παρουσίασης της συλλογής των φωτογραφιών που αναδείχθηκαν μέσω του Διαγωνισμού υποβρύχιας φωτογραφίας, που διοργάνωσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο της Πράξης ΑΝΔΙΚΑΤ. Επιπλέον, η πλατφόρμα είναι ανοιχτή σε όλους όσοι επιθυμούν να αποστείλουν φωτογραφικό υλικό ώστε να ανανεώνεται με στόχο την προβολή του φυσικού θαλάσσιου πλούτου του βυθού του Νοτίου Αιγαίου.

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με ποσοστό (85%) και εθνικών πόρων της Ελλάδας και της Κύπρου (15%).